Bán ngỗng con, màu trắng, trưởng thành, trông nhà, đuổi tà, giữ nhà, dọn cỏ tại TP.HCM

Kinh DoanhNgỗng trắng đẹp, dễ thương nhất là mấy con non
Trông nhà đuổi ma là khỏi chê, giỏi hơn chó nữa
Ngỗng dọn cỏ là khỏi phải bàn, có gấu cũng chào thua, dọn ráo, dọn sạch bách luôn

0939 553 459

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

9 thoughts on “Bán ngỗng con, màu trắng, trưởng thành, trông nhà, đuổi tà, giữ nhà, dọn cỏ tại TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *