Bán Ngỗng sư tử giống & kỹ thuật chăn nuôi ngỗng sư tử

Kinh Doanh– Trại Giống Việt Pháp chuyên cung cấp ngỗng sư tử giống, giống ngỗng sư tử. Với khách hàng mua giống ngỗng sư tử, chuyên viên kỹ thuật của Việt Pháp sẽ tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc nuôi ngỗng sư tử theo từng giai đoạn phát triển. Do cung cấp con giống chất lượng và nhiệt tình phục vụ nên tiếng lành đồn xa, Trại Giống Việt Pháp hiện là địa chỉ tin cậy của người chăn nuôi gia cầm. Hiện mỗi ngày, trại giống việt pháp có khả năng cung cấp từ 2.000-5.000 con ngỗng sư tử giống chất lượng cao.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

8 thoughts on “Bán Ngỗng sư tử giống & kỹ thuật chăn nuôi ngỗng sư tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *