Bệnh viện công không có phần mềm và vận hành chung để liên thông kết quả xét nghiệm | VOVTV

Sức KhỏeTheo kế hoạch, từ tháng 7 tới tất cả các bệnh viện công phải liên thông kết quả xét nghiệm của nhau. Đây là điều kiện rất quan trọng trong giúp giảm nhiều thủ tục hành chính và giảm chi phí cho bệnh nhân và bệnh viện trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên cho đến nay các bệnh viện công lại không có phần mềm công nghệ vận hành chung – yếu tố quan trọng nhất để thực hiện sự liên thông này, mà chỉ có liên thông trong nội bộ bệnh viện.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *