Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Hành trình nửa thế kỷ

Sức KhỏeBệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba thành lập ngày 18/6/1969, là bệnh viện chuyên khoa hạng II, quy mô 130 giường bệnh, đầu ngành hai chuyên khoa Răng hàm mặt và Tai mũi họng. Trải qua 50 năm lịch sử, bệnh viện đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi thời kỳ, góp phần cùng ngành y tế Hà Nội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe quân và dân thủ đô.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

1 thought on “Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Hành trình nửa thế kỷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *