Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm đổi mới và hội nhập

Sức KhỏeBệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại số 201a, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Ch1i Minh, là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, là tuyến y tế chuyên sâu, chỉ đạo chuyên khoa Răng Hàm Mặt cho 4 khu vực từ nam trung bộ, Tây nguyên, đến Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; Việt Nam

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *