Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước | VTC

Sức KhỏeVTC | Ngày 5/6/1911, rời Bến Nhà Rồng, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành (Văn Ba, sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) mang theo những hoài bão cháy bỏng ra đi tìm đường cứu nước.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

20 thoughts on “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước | VTC

  1. bây giờ việt nam cần một người có thể cải cách được đất nước, chống tham nhũng, tiêu cực mọi mặt, …. cần lắm.

  2. Làm phim tài liệu về Bác mà còn đọc sai lời thoại" Đầu năm 2011 vào SG học" nghe cái đoạn này mà mình phải review lại mấy lần sợ mình nghe lộn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *