Gấp rút công tác khai trương bệnh viện VinMec | QTV

Sức KhỏeQTV | Bệnh viện VinMec chính thức khai trương vào ngày 6/12.

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

1 thought on “Gấp rút công tác khai trương bệnh viện VinMec | QTV

  1. việt nam cần phát triển và có nhiều bệnh viện theo mô hình ntn vì nó có lợi cho người dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *