Ho, hắt hơi đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona | VTC Now

Tin HOTVTC Now | Virus Corona lây truyền qua các trực tiếp qua các giọt chất tiết cực nhỏ từ đường hô hấp khi ho, hắt hơi. Vậy ho và hắt hơi như thế nào là đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona?

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *