Hoạtđộng thể thaocuốinămcủa Bệnh Viện Mắt Sài Gòn!

Sức KhỏeCuối năm bệnh viện tổ chức giao lưu thể thao của 3 bệnh viện thuộc hệ thống Bệnh Viện Mắt Thái Thành Nam ! Sau cuộc tranh tài là cuộc vui tăng 2 (*_*) hehe

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *