Huynh YTB – Bệnh viện chóng dịch corona được xây dựng trong 2 ngày ở Trung Quốc

Sức KhỏeHình ảnh bệnh viện chống dịch corona xây dựng trong vòng 2 ngày ở Trung Quốc. Bệnh viện điều trị dịch corona đầu tiên tại Trung Quốc đã đi vào hoạt…

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *