Kẻ lạ lao vào khoa CC, BV ND Gia Định đã làm gì? | Hoàng Lê

Sức Khỏe[Hoàng Lê] – Kẻ lạ lao vào khoa CC, BV ND Gia Định đã làm gì?

Một buổi diễn tập tái hiện lại sự việc có thật khi các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân.

#hoangle #hoàng_lê #hoàn_cảnh_khó_khăn

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *