KHU KHÁM BỆNH – BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN

Sức KhỏeKhu khám bệnh – Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn thuộc Hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO với quy mô 6 tầng nổi, 1 tầng hầm. Có 3 khu khám bệnh: khu nhận bệnh, khu khám bệnh, khu cận lâm sàn với nhiều hệ thống thiết bị y tế hiện đại.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *