NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

Sức KhỏeNhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức của y học hiện đại, luôn mang tính thời sự và được các nhà y học trong và ngoài nước quan tâm một cách đặc biệt. NKBV làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị.
Theo ước tính của WHO, ở bất kỳ thời điểm nào cũng có trên 1,4 triệu người trên thế giới mắc NKBV. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến NKBV và bài báo cáo này đề cập đến NKBV và mối liên quan với can thiệp y tế

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *