Nhiễm khuẩn bệnh viện – Làm gì để phòng tránh?

Sức KhỏeVấn đề nhiễm khuẩn trong bệnh viện đang là một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay. Vi khuẩn lay lan như thế nào? Làm cách nào có thể phòng tránh được vi khuẩn? Đoạn video mô phỏng dưới con mắt của một người đặc biệt có thể nhìn thấy được vi khuẩn sẽ trả lời các câu hỏi trên.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *