Sản Phụ Tử Vong Bất Thường Tại Bệnh Viện Tỉnh Khánh Hòa | KTV

Sức KhỏeĐài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (KTV)
► Subscribe để nhận video mới nhất :
► Xem thêm các thông tin khác tại :
Facebook :
Website :
Google+ :
Email : ptthkh@ktv.org.vn

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

4 thoughts on “Sản Phụ Tử Vong Bất Thường Tại Bệnh Viện Tỉnh Khánh Hòa | KTV

  1. Ko có tiền cảm on bác sĩ là chết vn mình rất nhiều bệnh nhân chết oán bi ko tiền cảm on bác sĩ vm nhiều thuốc gia và qua hạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *