7 thoughts on “Sập ngựa gỗ dâu vàng (dâu rừng)

  1. Em đg đeo 1 chuỗi gỗ đó nek
    Chuỗi gỗ dâu này hiếm lắm đó
    Lúc đc sư phụ trao cho 1 cái theo em biết lúc đó chỉ có 3 chuỗi thôi bây jo ko pít

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *