Siêu âm tuyến vú, BS. Ck2. Lê Hồng Cúc (phần 1)

Sức KhỏeVideo bài giảng siêu âm tuyến vú, BS. Ck2. Lê Hồng Cúc, Khoa CĐHA, Bệnh viện Ung bướu HCM.
Link tải tài liệu:

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

1 thought on “Siêu âm tuyến vú, BS. Ck2. Lê Hồng Cúc (phần 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *