Thêm địa chỉ học trực tuyến cho học sinh phổ thông

Tin HOTSau hơn một năm đầu tư xây dựng sản xuất, công ty cổ phần Trường học trực tuyến Sài Gòn (ISS) vừa chính thức ra mắt chương trình trung học phổ thông tại địa chỉ www.thpt.iss.edu.vn. Đây là địa chỉ giúp học sinh xem trước cũng như ôn lại kiến thức trên lớp chứ không phải đơn vị đào tạo cấp bằng.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

8 thoughts on “Thêm địa chỉ học trực tuyến cho học sinh phổ thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *