Tin vui khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tỉnh vẫn hưởng 100 % chi phí nội trú …

Sức KhỏeKCB trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng 100 phần trăm chi phí nội trú từ ngày 01/01/2021. Quy định tại khoản 15 điều 01 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

1 thought on “Tin vui khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tỉnh vẫn hưởng 100 % chi phí nội trú …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *