Tôn Vinh Chiên Con

Ẩm ThựcTrích từ Album “VỮNG TIN NƠI CHÚA”

Phát hành bởi Nguồn Hy Vọng (

Tôn Vinh Chiên Con
Sáng tác: Darlene Zschech
Lời Việt: Tony Lê
Ca Si: Phương Trinh

Tạ ơn Giê-su dấu yêu. Vì tội con Ngài gánh bao điều. Thập tự đau thương ai thấu hiểu? Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều.
Tạ ơn Giê-su dấu yêu, từng lằn roi nhục nhã cam chịu. Làm sạch con do sông huyết phiếu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu.
Chiên Thánh Giê-su ơi! Tôn quí đến đời đời con cúi nơi ngôi Ngài tôn vinh, Vương quyền muôn thu đắc thắng!
Chiên Thánh Giê-su ơi! Là cứu Chúa từ trời. Vua trên muôn vua năng quyền nơi nơi. Chiên Con thật oai nghi! Chiên con thật đáng tôn.

Nguồn: https://coca-colafoundation-ind.org

Xem thêm bài viết khác: https://coca-colafoundation-ind.org/am-thuc

4 thoughts on “Tôn Vinh Chiên Con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *