Vắc xin Thủy đậu thì phải tiêm 1 hay 2 mũi mới đủ?

Sức KhỏeThưa bác sĩ,
Vắc xin Thủy đậu thì phải tiêm 1 hay 2 mũi mới đủ?
Mời bạn đọc lắng nghe phần chia sẻ của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. Hồ Chí Minh – Cố vấn chuyên môn của VNVC về vấn đề này.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

1 thought on “Vắc xin Thủy đậu thì phải tiêm 1 hay 2 mũi mới đủ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *