Xây dựng văn hóa ứng xử trong bệnh viện | Vietnam Journey

Sức KhỏeVấn đề y đức và văn hóa ứng xử trong môi trường bệnh viện không chỉ được người dân mà ngay cả những y bác sĩ cũng đặc biệt quan tâm. Muốn thực hiện tốt y đức, việc đầu tiên cần làm là thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong bệnh viện.

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *